Въпроси и отговори

или потърсете в често задавани въпроси:

Въпроси и отговори | проблеми с турбокомпресора

Изтичане на масло от турбината
Изтичане на масло откъм компресорното колело
Висок разход на масло
Турбокомпресорът издава звуци и шумове
Синкав дим от ауспуха
Черен дим от ауспуха
Прекалено високо пълнещо налягане
Липса на мощност ниско пълнещо налягане
Дефектирали турбинно или компресорно колело
Цикличен шум от турбокомпресора