Гаранционни условия

ГР ТУРБО ЕООД Гарантира за качеството на сервизираните и ново продадени турбокомпресори съгласно изискванията на ЗЗП.

ГР ТУРБО ЕООД Отговаря за липсата на съответствие на всички резервни части продадени от него съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.

ГР ТУРБО ЕООД Представя следните видове гаранция:

  • При извършване на извънгаранционен ремонт на турбокомпресор - 6 месеца
  • При продажба на нов турбокомпресор или ремонт в гаранционен срок -12 месеца

  ГР ТУРБО ЕООД носи отговорност за повреди по турбокомпресора, които са настъпили в гаранционния срок, ако се докаже че са резултат от некачествени материали или вграждане в този случай рекламирания продукт ще бъде ремонтиран или заменен безплатно възможно в най-кратки срокове.

  При позоваване на гаранцията, купувачът трябва да даде възможност на
  ГР ТУРБО ЕООД да изпита продукта в собствения сервиз и да открие причините за настъпила повреда. Да даде всичката налична информация свързана с настъпилия проблем.

  ГР ТУРБО ЕООД не носи отговорност (отнема се гаранция) за повреди настъпили в следствие на:

   • Вграждане от неспециалист и/или неадекватна поддръжка на турбокомпресора и мотора
   • Грешки предизвикани от неизправен мотор. Външна или вътрешна механична повреда на турбокомпресора (счупени лопатки на компресорно или турбинно колело, повреден ротор, блокирал ротор)
   • Неодстатъчно или неподходящо масло, повишено налягане на маслото, повишена температура на изходящи газове
   • Когато турбокомпресора е вграден в мотор, който използва за гориво газ
   • Когато турбокомпресора е вграден на неотговарящ или модифициран мотор
   • Когато турбокомпресора е отворен или е имало опит за ремонт от лице неовластено от страна на ГР ТУРБО ЕООД

   Ако ГР ТУРБО ЕООД установи, че повредите по турбокомпресора не са по негова вина, разходите по изпитанията са за сметка на купувача.

   ГР ТУРБО ЕООД поема само преките разходи по поправка или замяна на турбокомпресора в собствения си сервиз. Всички други разходи са за сметка на купувача.